MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

Fungsi Utama

  • Penerimaan hasil
  • Bayaran
  • Gaji dan elaun
  • Pengeluaran cek dan baucer
  • Tempahan dan pembelian, dan audit