MENU

JABATAN PEMBANGUNAN DAN KEJURUTERAAN

Fungsi Utama

  • Menguruskan jentera MDD
  • Membaik pulih harta MDD dan menyelenggara peralatan dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan.
  • Membuka tawaran tender dan sebut harga kepada kontraktor berdaftar
  • Menerima dan melaksanakan peruntukan daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.