MENU

JABATAN PELESENAN DAN KESIHATAN AWAM

Fungsi Utama

  • Pungutan sampah.
  • Kebersihan longkang.
  • Memotong rumput.
  • Pengeluaran lesen perniagaan.
  • Pencahayaan.
  • Penyelenggaraan taman.
  • Pencegahan penyakit (Kawalan Vektor) dan kawalan niaga.