MENU

JABATAN PENGUATKUASAAN

Matlamat

  • Untuk menjadikan kawasan Majlis Daerah Dabong sebagai kawasan yang permai, bersih, indah dan dinamik melalui penyediaan perkhidmatan yang cekap, mesra dan berkualiti serta memastikan perlaksanaan dengan adil dan saksama untuk semua.

Misi

  • Menjamin perkhidmatan yang cekap, mesra dan berkualiti kepada setiap pelanggan.
  • Sentiasa berusaha menjadikan kawasan Majlis Daerah Dabong maju, bersih dan indah.

 

Fungsi

  • Bertanggungjawab untuk mentadbir kawasan Majlis yang merupakan bandar-bandar dan kawasan sekitar yang diwartakan dibawah Akta Kerajaan Tempatan.
  • Merancang pembangunan kawasan Majlis dan memberikan perkhidmatan perbandaran untuk memenuhi keperluan asasi aktiviti harian penduduk kawasan Majlis.
  • Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan cekap.
  • Mesra dan berkualiti serta berusaha untuk mencapai tahap perkhidmatan ke arah kecemerlangan dan keunggulan untuk keselesaan semua penduduk dan pengunjung.
  • Mewujudkan hubungan baik dengan semua pihak yang ada kaitan langsung dan tidak langsung dalam konteks untuk mencapai matlamat dan objektif Majlis