MENU

PENTADBIRAN

 Fungsi Utama

  • Urusan pengisian jawatan.
  • Urusan pengesahan jawatan.
  • Kemasukan dalam jawatan berpencen.
  • Urusan surat menyurat.
  • Keselamatan & Kebersiahan pejabat dan aduan awam