MENU

PERHUBUNGAN DAN KOPORAT

Fungsi Utama

  • Projek Usahasama (JV).
  • Pemantauan binaan bangunan.
  • Pengeluaran sijil layak menduduki (SKD).
  • Dokumen tanah.
  • Pelaburan
  • Kelulusan pelan bangunan dan peta surih