MENU

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Visi

 • Membudayakan penggunaan ICT dalam Pentadbiran dan Perkhidmatan menerusi teknologi terkini secara lebih cekap dan berkesan.

Misi

 • Melaksanakan dan meningkatkan penggunaan ICT dalam Pihak Berkuasa Tempatan.

 

Fungsi dan Peranan

1. Memantau dan menyelenggara perkakasan komputer, perisian komputer dan pelayan komputer.

 • Memastikan perkakasan komputer dan perisian komputer dapat berfungsi seperti yang dikehendaki.
 • Melakukan proses pembaikan apabila peralatan atau perisian komputer menghadapi masalah.
 • Memantau kepenggunaan peralatan dan sistem.
 • Memastikan rangkaian (networking) dapat berfungsi dengan sepenuhnya.

2. Menyediakan peralatan dan kemudahan komputer semasa mesyuarat, taklimat atau seminar.

3. Menganalisis, membangun, mengimplimentasi dan menyelenggara sistem maklumat majlis.

 • ePBT
 • MyID
 • Portal dan Laman Web
 • Emel
 • eAduan
 • OSC Online
 • eProfit
 • HRmis
 • Sistem Cetakan