MENU
  1. Mengamalkan layanan yang mesra dan sentiasa bersedia membantu dalam ke semua perkhidmatan pelanggan serta memberi perkhidmatan kaunter yang cekap dan berkualiti.

  2. Menjalankan kerja-kerja perkhidmatan awam (pengurusan sisa pepejal, penyelenggaraan jalan, parit dan longkang) dengan cepat, tepat dan memuaskan berdasarkan jadual yang telah ditetapkan.

  3. Mengutamakan perkhidmatan di kawasan-kawasan yang dikenakan cukai

  4. Menyedia dan meningkatkan kemudahan awam (taman, landskap, tandas awam, perhentian bas kemudahan laluan pejalan kaki dan lain-lain) untuk keselesaan semua.

  5. Mempastikan semua projek-projek yang dilaksanakan mengikut spesifikasi, selamat dan menjimatkan.

  6. Memproses segala permohonan (lesen, pembangunan, kerja-kerja dan lain-lain) mengikut prosedur dalam tempoh yang telah ditetapkan.

  7. Majlis Daerah Dabong (MDD) akan memberikan perkhidmatan yang cekap, cepat dan berkesan kepada pelanggan berasaskan nilai-nilai jujur, ikhlas, bersih, adil dan amanah berteraskan konsep kerja sebagai satu ibadat.