MENU
 1. Pekeliling perbandaran bil. 6 tahun 1995
  • Syarat–syarat dan tatacara Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia
 2. Pekeliling perbandaran bil. 4 tahun 1995
  • Kadar dan syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran bagi pegawai–pegawai perkhidmatan awam kerana bertukar atau berpindah rumah.
 3. Pekeliling perbendaharaan bil. 6 tahun 2002
  • Peraturan mengenai pembekalan pakaian seragam bagi kakitangan pejabat.
 4. Pekeliling perbendaharaan bil. 3 tahun 2003
  •  Kadar syarat tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada pegawai perkhidmatan awam kerana menjalankan tugas kami (tidak termasuk anggota tentera dan anggota polis).
 5. Pekeliling perbandaran bil. 8 tahun2004
  • Penubuhan jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun di agensi Kerajaan Persekutuan.
 6. Pekeliling perbandaran bil. 2 tahun 2006
  • Pindaan pekeliling perbandaran bil.3 tahun 2003 dan pekeliling perbendaharaan bil. 4 tahun 2004 mengenai elaun perjalanan kenderaan.
 7. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 16 tahun 2007
  • Pindaan kadar imbuhan tetap perumahan.
 8. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2007
  • Penjelasan mengenai perlaksanaan pemberian kemudahan dan pakaian istiadat, bantuan bayaran pakaian black tie dan bayaran menghadiri upacara rasmi.
 9. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2007
  • Memberi kenaikan bayaran perkhidmatan bagi pegawai lantikan secaraContract For Service
 10. Surat pekeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2007
  • Penurunan kuasa urusan penempatan dan pertukaran pegawai guna sama persekutuan.