MENU

Senarai Soalan-Soalan Lazim Berkaitan Majlis Dan Laman Web.

 

Soalan 1:
Adakah kesemua PBT di Malaysia terletak di bawah bidang tugas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)?

Jawapan:
Kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Bidang tugas KPKT adalah untuk menyelaras PBT-PBT tersebut dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal dan penyaluran peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.

Soalan 2:
Bagaimana orang ramai boleh membuat aduan mengenai isu/masalah yang dihadapi di dalam kawasan PBT?

Jawapan:
Orang ramai boleh membuat aduan terus kepada PBT yang berkenaan ataupun kepada KPKT.

Soalan 3:
Apakah sampah pukal (tilam, almari buruk dan sebagainya) di pungut seperti mana kekerapan pungutan sampah biasa?

Jawapan:
Sampah pukal di pungut sekali seminggu sahaja.

Soalan 4:
Jika pihak yang di pertanggunajawabkan tidak melaksanakan kerja-kerja pembersihan sampah, apakan tindakan yang boleh diambil oleh penguna atau orang ramai?

Jawapan:
Pihak Penguna boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan berhampiran untuk membolehkan tindakan pembersihan dijalankan secepat mungkin.

Soalan 5:
Apakah warna tong kitar semula?

Jawapan:
Warna tong kitar semula adalah seperti berikut :

  • Warna Biru - Untuk kertas

  • Warna Jingga - Untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik

  • Warna Coklat - Untuk kaca

Soalan 6:
Bilakah tarikh sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan?

Jawapan:
Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan disambut pada 11 November setiap tahun.

Soalan 7:
Apakah yang menyebabkan berlakunya demam denggi?

Jawapan:
Virus denggi.

Soalan 8:
Apakah jenis nyamuk yang membawa virus denggi?

Jawapan:
Nyamuk Aedes.

Soalan 9:
Apa yang perlu saya lakukan sekiranya jumlah wang tunggakan dalam bil diluar kemampuan saya untuk membayar?

Jawapan:
Sekiranya bayaran penuh tidak dapat dijelaskan, maka dalam kes-kes tertentu bayaran ansuran boleh dilakukan.

 

Sebarang pertanyaan lanjut boleh emailkan kepada mddabong@kelantan.gov.my